Obrasci vjere
Deutsche Version unserer Site für Mitgläubige, Freunde und Gäste

Vjerovanja

U bogoslužju i u katehezi – podučavanju o tajni vjere, rabimo tri obrasca ili simbola (pravila) vjeroispovijedi, koji su izraz kršćanskog zajedništva. Svaki zasebno ima vlastitu svrhu, karakter i povijest.

Prvi i najstariji oblik vjerovanja dolazi iz obreda Svetootajstva Krštenja. Obredna pitanja – vjeruješ li? – vrlo rano, već u drugom stoljeću po Kristu, predavala su se krsnim kandidatima (Katekumenima) kao obrazac. Ovo vjerovanje nazivamo apostolskim, jer sadrži osnovni apostolski nauk o vjeri, kojeg susrećemo u novozavjetnim apostolskim poslanicama.

Drugi obrazac predstavlja suglasje (konzens) u vjeri još nerazjedinjene Crkve, ono što su svi i posvuda vjerovali, a stekao je svoje obličje u dva ekumenska sabora, po kojima nosi ime – Nicejsko-Konstantinopolitansko vjerovanje.

Treći obrazac katoličkog obrasca vjere ima teološki karakter, a zove se po idejnom začetniku – Atanazijsko vjerovanje ili Atanazianum.

Sedmerostruko svjetlo Crkve

Obrasce vjerovanja možete skinuti i u broširanom izdanju:

Verovanja

1. Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja Neba i Zemlje. I u Isusa Krista Sina Njegovog jedinorođenog, Gospoda našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad carstvo smrti, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na Nebo, sjedi s desna Bogu Ocu Svemogućemu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve.

Vjerujem i u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

 

2. Nicejsko-Konstantinopolitansko vjerovanje

Vjerujemo u jednog Boga! Oca svemogućega, Stvoritelja Neba i Zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospoda, Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođenog nestvorenog, istobitnog s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s Nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom, od Djevice Marije, i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na Nebo, sjedi s desna Ocu. I opet će doći u slavi, suditi žive i mrtve i njegovu Kraljevstvu neće biti kraja.

Vjerujemo i u Duha Svetoga, Gospoda i Životvorca, koji proizlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima.

I u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu, ispovijedamo jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujemo uskrs mrtvih i život budućega vijeka. Amen.

 

3. Atanazijevo vjerovanje

Tko želi ući u slavu Božju mora se prije svega držati katoličke vjere.

A ovo je katolička vjera: da se klanjamo jednom Bogu i Trojstvu u jedinstvu, ne miješajući osobe, niti odjeljujući bitak; jer drugo je osoba Oca, drugo je osoba Sina, drugo je osoba Duha Svetoga; ali Božanstvo Oca, Sina i Duha Svetoga jedno je, ista slava, jednako vječno Veličanstvo, kako Oca, tako Sina, tako i Duha Svetoga.

Nestvoren je Otac, nestvoren Sin, nestvoren je Duh Sveti.

Beskrajan je Otac, beskrajan je Sin, beskrajan je Duh Sveti.

Vječan je Otac, vječan je Sin, vječan je Duh Sveti. Ipak nisu tri vječna, nego je jedan vječan.

Isto tako nisu tri nestvorena niti beskrajna, nego jedan je nestvoren, jedan je beskrajan.

Također Otac je Svemoguć, Sin je Svemoguć, Duh Sveti je Svemoguć. I ipak nisu tri Svemoguća, nego je jedan Svemogući.

Tako je Otac Bog, Sin Bog, Duh Sveti Bog. I ipak nisu tri Boga, nego je jedan Bog. Stoga je Otac Gospod, Sin Gospod, Duh Sveti Gospod. I ipak nisu tri Gospoda, nego je jedan Gospod.

Kroz kršćansku istinu prinuđeni smo, svaku osobu za se nazivati Bogom i Gospodom, ali kršćanska vjera nam zabranjuje da kažemo: tri su Boga i Gospoda!

Otac ni od koga nije načinjen, ni stvoren, ni rođen.

Sin samo od Oca nije sazdan, ni stvoren, nego rođen.

Duh Sveti od Oca i Sina nije učinjen, ni stvoren, ni rođen, nego proizlazi iz njih.

Tako je dakle, Otac jedan, a ne tri Oca, jedan je Sin, a ne Tri Sina, jedan je Duh Sveti, a ne tri Duha.

A u tom Trojstvu ni jedan nije od prije ni od kasnije, veći ili manji. Nego sve tri Osobe su u sebi jednako vječne i jednako uzvišene. Tako da se klanjamo u svemu Jedinstvu u Trojstvu i Trojstvu u Jedinstvu. Tko želi dakle biti blažen neka tako vjeruje u Trojedinstvo.

 

Za vječno spasenje nužno je da svi vjerujemo i ispovijedamo utjelovljenje Gospoda našega Isusa Krista.

Prava je to vjera, da vjerujemo i ispovjedamo: da je Gospod naš Isus Krist Sin Božji, Bog i čovjek.

On je Bog po biti Očevoj, rođen od iskona, a čovjek rođen u vremenu po biću majke. On je potpuno Bog i potpuno čovjek iz razumne duše i iz ljudskog tijela. Isti je on po božanstvu, manji od Oca po čovječanstvu. I makar je On, Bog i čovjek, ipak nisu dva, nego jedan je Krist.

On je jedan, ne kroz pretvorbu božanstva u tijelo, nego kroz prihvat čovječanstva u Boga.

On je sasvim jedan, ne kroz umnažanje bitka, nego kroz jedinstvo osobe. Jer kao što je razum i tijelo jedan čovjek, tako je Bog i čovjek jedan Krist.

Koji je trpio za naše spasenje, sašao nad carstvo smrti i treći dan uskrsnuo od mrtvih. Uzašao na nebo i sjedi s desne Bogu Ocu Svemogućemu, odatle će doći suditi žive i mrtve.

Pri njegovom ponovnom dolasku svi će ljudi uskrsnuti u svojim tijelima i odgovarat će za svoja djela. I koji su dobro činili, ući će u život vječni, a koji su zlo činili, ući će u vječni oganj.

 

Ovo je katolička vjera, tko ju čvrsto i vjerno drži, taj će postati blažen. Amen.

 

Obavijesti   O nama   Obrasci vjere   Bogoslužbe   Impresum